در حال بارگیری...
قابلیت AWB در دوربین مداربسته چیست؟
28 آگوست

قابلیت AWB در دوربین مداربسته چیست؟

قابلیت AWB در دوربین مداربسته چیست؟

بالانس رنگ ها در تصویر مستقیما با محیط مرتبط بوده و بر طبیعی جلوه کردن رنگ ها در تصاویر تاثیر می گذارد.
AWB چیست؟
AWB یک ویژگی در دوربین های مدار بسته می باشد که طی آن بالانس رنگ سفید در حضور منابع نوری گوناگون تنظیم شده و رنگ های غیر طبیعی و غیر واقعی از تصویر حذف می شوند.
AWB Function (Balance White Balance) این ویژگی موجب تطابق رنگ های زمینه در تصویر با نور موجود در محیط می شود. در نتیجه رنگ سفید و سایر رنگ ها تا حد زیادی به صورت طبیعی جلوه می نمایند.
چشم انسان به صورت طبیعی این توانایی را دارد که در منابع نوری متفاوت با محیط خودش را تطابق داده و بالانس نور سفید را تنظیم کند. ولی دوربین های مداربسته این توانایی را ندارند و اکثرا در تشخیص گرید رنگ سفید دچار مشکل می گردند و در بسیاری از موارد هم آن را در غالب رنگ های دیگر اعم از سبز، نارنجی و آبی نمایش می شوند، مخصوصا اگر تصویر با یک رنگ غالب احاطه گردیده باشد و یا اینکه هیچ نور سفیدی با منبع طبیعی در محیط وجود نداشته باشد. در نتیجه سبب ایجاد رنگ های غیر طبیعی و غیر واقعی در تصویر می شود.
بیشتر دوربین های امنیتی دارای قابلیت AWB و یا تعادل خودکار رنگ سفید می باشند که از طریق آن دوربین نور موجود در تصویر را پردازش نموده و بهترین تعادل رنگ سفید را محاسبه کرده و نمایش می دهد.

تفاوت ATW و AWB
ATW (Auto Tracking White Balance) یا سیستم ردیابی رنگ سفید یک قابلیت جدید تر در دوربین های مداربسته پیشرفته تر می باشد. دوربین های مدار بسته مجهز به این تکنولوژی دارای یک الگوی مرجع از تعادل رنگ ثابت می باشند که در تنظیمات دوربین موجود است. در این صورت حتی اگر هیچ منبع نور سفیدی وجود نداشته باشد دوربین می تواند تنظیم و نمایش درست رنگ را انجام دهد. دوربین هایی با این قابلیت می توانند حتی در شرایط نوری نامساعد طرحی یکنواخت از رنگ ها در تصویر ارائه نمایند.

دیدگاه خود را بنویسید